Napuljski mastif

0
3231

Originalni naziv rase:MASTINO NAPOLETANO
Zemlja porekla:ITALIJA
Napuljski mastif – Mastino napolitano je odličan čuvar i službeni pas. On je izuzetno snažan, jakih kostiju, pun snage i uprkos tome istovremeno veličanstvenog izgleda, robustan i hrabar.

Njegov izraz je inteligentan, uravnotežene naravi, poslušan i nije agresivan, kao čuvar ljudi i stvari nenadmašan. Građa tela pokazuje, uopšte, teškog, vrlo širokog, robustnog psa čija je dužina tela veća od visine grebena. On je harmoničan u odnosu na format (veličina, masa, jačina kostiju) i relativno harmoničan u odnosu na profil. Koža nije pričvršćena uz telo već je slobodna. Pomična koža prekriva celo telo, posebno glavu gde duboki nabori na vratu čine podgušnjak.

Glava: Brahicefalna (kratka glava), masivna, kratka,između jagodičnih kostiju široka lobanja. Dužina glave je 3/10 visine grebena. Dužina njuške treba da je 1/3 dužine glave. Pri tome mastino od 70 cm visine grebena ima dužinu lobanje od 14 cm i njuške 7 cm, što je ukupno 21 cm. Širina lobanje između jagodičnih kostiju iznosi više od ukupne dužine glave ili je gotovo ista (duga koliko i široka).
Indeks lobanje je 66. Linije lobanje i nosnika su paralelne. Koža bogata naborima tipična je pre svega na delu od spoljašnjeg očnog ugla ka uglu usana.
Nosna pečurka: Produžava se u liniji nosnika. Gledano iz profila ne treba da strci ispred usana. Treba da je velika, vlažna i hladna. Nozdrve su velike i otvorene. Boja treba da odgovara boji dlake: crna kod crnih pasa, tamna kod svih ostalih boja i braon kod braon dlake.
Nosnik: Ravan. Njegova širina, mereno u sredini, treba da je oko 20% dužine glave i oko 50% dužine njuške.
Usne: Usne su debele, mesnate, viseće i teške.Od napred gledano svojim rubom gornje usne na mestu spajanja prave oblik ,y“. One su viseće tako da njuška, gledano od napred, deluje mnogo šire. Osim toga one doprinose paralelizmu prostranog izgleda njuške i ravnom prednjem delu, dakle kvadratična njuška. Donja postrana profilna linija njuške, koju čine usne, nema najnižu tačku na usnama već u uglu usana u kome je jasno izražena sluzokoža, što znači da sluzokoža treba da bude vidljiva na mestu spajanja gornje i donje usne (žvale).
U profilu donja linija vilice čini zatvoreni polukrug. Dužina donje vilice odgovara dužini nosnika. Dužina vilica treba da je tolika da ugao usana leži na vertikali sa spoljašnjim očnim uglom.
Vilice: Snažne i dobro razvijene sa perfektnim redom zuba pri čemu unutrašnja strana gornjih sekutića naleže na spoljašnju stranu donjih (makazasto zubalo), ili gornji sekutići vrhom naležu na donje sekutiće (klještasto zubalo). Strane, pre svega snažne donje vilice, imaju tendenciju, pogotovo u zadnjim partijama, ka luku (zavijen deo). U prednjim delovima donja vilica veoma dobro razvijena i nikako „nestajuća“. Beli zubi, pravilno raspoređeni, potpuni u razvoju i broju.
Stop: Treba da je pod uglom od 90 stepeni, a ugao između vrha nosa i čela je 120-130 stepeni.
Lobanja: Dužina je 2/3 ukupne dužine glave pri čemu je širina lobanje u jagodičnim kostima, približno jednaka dužini lobanje. Jagodične kosti su naglašene i postavljene su daleko „ispred“ tako da muskulatura vilice i slepoočnice imaju dobro uporište. Gledano od napred lobanja je okrugla, a takva slika je i iz profila izuzimajući površinu između korena ušiju, koja treba da je ravna. Potiljna kost je naglašena.
Uši: U odnosu na lobanju uši su male, trouglaste, daleko jedno od drugog usađeno, ako su nekupirane prednjim rubom naležu na obraze, svojom dužinom ne premašuju liniju gde se vrat spaja sa glavom. U korenu uši su blago podignute. Ako su uši kupirane i to gotovo potpuno, čine jednakostranični trougao.
Oči: Kapci treba da naležu dobro na očnu jabučicu. Prilično daleko jedno od drugog, tendencija ka okruglom obliku, a zbog obilate kože na glavi nisu potpuno otvorene i zbog toga deluju ovalno. Očna jabučica je postavljena duboko. Boja očiju odgovara boji dlake: crna, siva ili braon.
Vrat: Kratak, silan, vrlo mišićav. Dužina, mereno od potiljka do grebena je 3/10 visine grebena, a obim, meren na sredini vrata, oko 8/10 visine grebena. Gornja linija je u prednjoj trećini lako zaobljena. Donja linija pokazuje puno slobodne kože koja čini podgušnjak koji ni u kom slučaju ne srne biti prejak i uvek mora biti između leve i desne strane – počinje na obe strane donje vilice i pruža se do, oko, polovine vrata.
Telo: Dužina tela je 10% veća od visine grebena,a mereno od ramenog zgloba ili vrha grudne kosti do sedne kvrge.
Grudi: Široke, velike zapremine, sa snažno razvijenom muskulaturom. Njihova širina, koja odgovara grudnom košu, treba da je na donjoj graničnoj liniji (između uporišnih tačaka podlaktica) 40-45% visine grebena. Vrh grudne kosti treba da je na istoj visini sa ramenim zglobom.
Grudni koš: Velike zapremine, spušten do laktova ili nešto ispod. Njegov prečnik se lagano smanjuje do grudne kosti, ali ipak ne pravi zakrivljeni grudni koš. Rebra duga, dobro zasvođena, usko postavljena i imaju širok međusobni razmak. Zadnja rebra (lažna) su duga, kosa i dobro otvorena. Obim grudnog koša treba da premašuje visinu grebena za 1/4. Mereno pre zakrivljenja obim je za 10 cm manji. Dubina grudnog koša je 50-55% visine grebena, a prečnik 32%. Torakalni indek ne treba da je preko 8, obično je nešto manji. Donja linija grudnog koša u profilu pokazuje razvučeni polukrug koji se pruža do stomaka i tu se sasvim lako penje i dalje ide ravno.
Leđa: Gledano sa strane pokazuju ravnu liniju koja je samo grebenom prekinuta. Leđa su široka. Dužina je 32% visine grebena.
Slabine: Dobar prelaz od leđa ka slabinskom delu. Posmatrano sa strane blago konveksna. Dobro razvijena muskulatura svom širinom. Dužina je 1/5 visine grebena, a širina odgovara dužini i iznosi 14,5-16 cm.
Stomak: Donja linija je gotovo horizontalna kao produžetak grudnog koša. Stomak je veliki, koleni nabor mali.
Sapi: Nastavljaju blago konveksnu liniju slabina. Treba da su široke, jake i mišićave. Poprečni prečnik između kukova je 1,5/10 visine grebena. Treba da su naglašene. Dužina je oko 3/10 visine grebena. Ugao sapi sa horizontalom je oko 30 stepeni.
Polni organi: Oba testisa razvijena i spuštena u skrotum.
Visina: Mužjaci 65-75 cm, ženke 60-68 cm.
Masa: Mužjaci 50-70 cm, ženke 15% manje.
Kretanje: Tipična odlika rase je kretanje u koraku. Lagano i nespretno kao medved. Korak je spor i veliki. Galop je redak.
Diskvalifikacione mane
Glava: Jasno odstupanje ili prevazilaženje dužinskih odnosa lobanja – njuška.
Nozdrve: Potpuni nedostatak pigmenta.
Nosnik: Konkavan, jasan ovnujski.
Oči: Staklaste, obostrana neobojenost kože kapaka, zrikavost.
Vilice: Izražen predgriz, podgriz.
Vrat: Nedostatak podgušnjaka.
Polni organi: Monorhid, kriptorhid.
Rep: Urođena bezrepost, „okrnjen rep“ preko leđa zarolan.
Boja: Potpuno beo, izražene bele oznake.
Visina: Viši od 75 cm, više od 3 cm ispod donje mere.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here