Naučite vašeg ljubimca da puzi

0
1159

Uslovni nadražaj za razvijanje navike puzanja su komanda (zvučni signal) „puzi“ i ponaÅ¡anje samog dresera.

puzanje

(Osnovna komanda „puzi“)

Neposredni ili bezuslovni nadražaj je pritisak rukom na leđa i zatezanje povodnika.
Obuka treba da se odvija na ravnom, čistom, i suvom te­renu. Navika puzanja se uvežbava na sledeći način: dreser legne na zemlju — okrenut na desni bok, izgovara komandu „lezi“ i istovremeno poleže psa pored sebe i to tako da glava psa bude u visini njegovog ramena. Dok pas leže, treba ga milovati i dati mu malo poslastica. Kad se pas umiri, dreser drži u desnoj ruci povodnik, bliže ogrlici, levom rukom blago pritiska leÄ‘a psa, izgovara komandu „puzi“ i istovremeno sam čini pokret napred. Tako, oslonivÅ¡i se na lakat leve ruke, povodnikom vuče psa za sobom.

Ako pas za vreme prvih vežbi pokuÅ¡a da ustane, dreser izgo­vara komandu „lezi“ i ponovo pritiska rukom na leÄ‘a psa, ne dozvoljavajući mu da ustane.

Kada pas pravilno puzi, dreser mu tepa komandom „dobro“, miluje ga i daje mu nagradu. PoÅ¡to se preÄ‘e 10—12 metara, pravi se pauza od jedne minute, za koje vreme se psu daju poslastice. Zatim dreser nastavlja da puzi, izgovarajući ko­mandu „puzi“, „dobro“, „puzi“, i vukući povodnik prisiljava psa da puzi za njim.

ÄŒim se kod psa razvije uslovni refleks na komandu „puzi“, prelazi se na navikavanje na puzanje bez povodnika. Povodnik se odlaže na zemlju, dreser se stavlja u položaj za puzanje, izgovara komandu „puzi“ i zajedno sa psom prelazi odreÄ‘eno rastojanje. Ako pas bez povodnika pokuÅ¡a da pobegne, potrebno je početi vežbu nanovo sa povodnikom.

Kasnije se navika puzanja usavrÅ¡ava; pas se navikava da puzi na različitom zemljiÅ¡tu a rastojanje se povećava do 10—25 metara. Zatim se pas tera da sam prepuzi neki otvoreni prostor bez povodnika, samo na komandu „puzi“.

U toku tih vežbi se kod psa uslovni refleks razvija na osnovu oponašanja dresera. Ako dreser legne, leći će i pas.

Izvor: pasmojprijatelj.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here