Navikavanja psa na ime, ogrlicu, povodac i korpu

0
3096

Ne treba misliti da je lako prići nepoznatom psu i staviti mu oko vrata ogrlicu, na njušku korpu, prikačiti mu povodac i poći sa njim na rad.

korpa

To nije tako jednostavno. Pre početka obuke dreser mora da navikne psa na svoje prisustvo, da stekne njegovo poverenje, da ga UPOZNA sa predmetima i opremom za dresuru.

Obično se pas navikava na odazivanje, na ogrlicu i povodac dok je još štene. Ali ako pas još nema imena i nije naučen na ogrlicu i povodac onda obuku treba time započeti jer u protivnom nećemo dobiti željene rezultate.

Navikavanje psa da se odaziva na ime vrši se u zatvorenoj prostoriji. Dreser pažljivo otvara vrata, blagim i mirnim glasor zove psa i nagradi ga parčetom mesa čim ovaj pogleda u njegovom pravcu. Dajući psu meso ponavlja mu ime. Ukoliko pas ne reaguje na ime dreser sve ponavlja iz početka. Ako je pas ranije dobijao meso on će brzo prići dreseru. Tada dreser opet mora ponavljati ime psa, dati mu meso, maziti ga i tepati mu. Ubuduće treba psa kad god mu se prilazi ili kad se doziva zvati njegovim imenom. Prvih dana će dreser nastojati da mu pas priđe dok mu pokazuje meso. Zatim će ga navikavati da priđe samo na komandu DOĐI. Ukoliko se uvek pre komande DOĐI doziva imenom pas će se brzo navići na to ime.

Pas se na ogrlicu, povodac i korpu navikava za vreme šetnje i igre. Pre nego što priđe psu dreser mora da spremi ogrlicu zakačenim dugačkim povodcem, da zovne psa po imenu, da ga miluje i da mu istovremeno veoma pažljivo stavlja ogrlicu na vrat. Ako pas pokaže znake nemira ili pokušava da smakne ogrlicu dreser će ga terajući odmah izvesti napolje i odvući mu pažnju igrom. Ponesen igrom za vreme šetnje pas zaboravlja ogrlicu. Za vreme šetnje potrebno je nekoliko puta skinuti i ponovo staviti ogrlicu. Pošto se pas navikne na ogrlicu i ne bude više pokušavao da je skine može se početi sa šetnjom psa na povodac. Dužinu povodca treba polako skraćivati i navikavati psa da hoda pored dreserove noge. Povodac treba prikačiti za ogrlicu u trenutku kada pas napušta zatvorenu prostoriju i na taj način će on stavljanje ogrlice početi da vezuje za šetnju. Za jedan do dva dana pas će se priviknuti na povodac i postati mu ravnodušan. Posle završene obuke ili šetnje preporučuje se skidanje ogrlice da se dlake na vratu ne bi oštetila.

Korpa se stavlja zato da bi se pas sprečio da ujede čoveka ili neku životinju. Dreser mora znati da brzo i pravilno natakne korpu na njušku psa. Najbolje je psa priviknuti na korpu za vreme šetnji ili čišćenja. Korpa se natačinje na sledeći način: levom rukom se drži kaiš blizu ogrlice a desnom rukom se korpa pažljivo navlači i zatim prikopčava kaišem. Ako pas pokuša da zbaci korpu, što je najčešće slučaj, treba mu pažnju privući nečim drugim. Ako je suviše uzbuđen i pokušava da skine šapama dreser mora pretećim glasom da izgovori komandu FUJ i jakim trzajem povuče povodac. Dok pokušavaju da smaknu korpu neki psi reže i čak pokušavaju da skoče na dresera. U takvim slučajevima neophodno je upotrebiti prutić. Dobro vladanje sa korpom treba pak nagraditi milovanjem. Da se pas ne bi plašio korpe i da bi se na nju što brže ravikao po nekad ga treba hraniti mesom dok mu je korpa zataknuta. Što se više pas navikava na korpu to ga više treba terati da je duže nosi. Pas obavezno mora nositi korpu za vreme šetnje ulicom u mestima gde ima mnogo ljudi, za vreme prevoza železnicom, kolima ili plovnim objektima, itd.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here